שלום יש לנו מאגרים גדולים של מיליוני כתובות אימייל, מפולחים לפי תחומים/קטגוריות, יש לנו אימיילים של חברות, של עסקים, ושל אנשים פרטיים, האימיילים מפולחים, לפי מעמד כלכלי, לפי בעלי מקצוע/חברות, לפי גילאים, לפי מין, ולפי עוד המון פילוחים, אם אתם מעוניינים לקנות, תרשמו לנו איזה קטגוריות או פילוחים של אימיילים אתם מעוניינים לקנות

Hello we have large reserves of millions of email addresses, segmented by areas / categories, we have a corporate email

Hello we have large reserves of millions of email addresses, segmented by areas / categories, we have emails of companies, businesses, and individuals, emails are divided, according to economic status, by professionals / companies, by age, by gender, and by another a lot of breakdowns, if you want to buy, you write us some categories or breakdowns of emails you want to buy.

Email analysis :

NOTE : saleson92@walla.co.il
NOTE : Received : from mail-api55.walla.co.il (mail-api55.walla.co.il. [192.118.71.55])
NOTE : Mime-Version : 1.0
NOTE : client-ip=192.118.71.55;

http://ift.tt/2ff7Otr

Advertisements